Dubbelinterview Lieze Dreezen - Jaak Dreezen

Op 30 augustus 2012

Graag stellen we u trots onze volgende nieuwe kandidate voor : Lieze Dreezen. Aan de hand van een dubbelinterview met haar opa - voormalig schepen Jaak Dreezen - probeert onze lijsttrekker Mario Knippenberg onder andere te polsen naar de ambitie van Lieze.

Lieze Dreezen

Het is een mooie maandagavond als ik mijn wagen parkeer op het dorpsplein van Tongerlo.  Het mag gezegd, na de herinrichting is het een stuk aantrekkelijker dan het voordien was.  Eén van de meest in het oog springende gebouwen is toch wel de vroegere café ‘Den Engel’, jarenlang uitgebaat door voormalig schepen Jaak Dreezen .  En net met Jaak, en zijn kleindochter Lieze hebben van deze avond een afspraak.

Lieze staat me al op te wachten als ik wil aankloppen aan de achterdeur, en Jaak zit ook al ongeduldig te wachten.  We zetten ons in de gezellige keuken aan tafel , en gaan van start met het interview.

Mario:  Jaak, u bent zeker geen onbekende in de Breese politiek.  Hoe zag uw politieke loopbaan er uit?

Jaak:  ik ben in totaal 3 termijnen schepen geweest bij Verjonging, de Volksunie zeg maar.  Of zo was het toch voordat Gabriels zijn jas draaide. 

Ik ben schepen geweest van Welzijn, Sport en Openbare Werken.  Zeg maar van de opkomst van Verjonging, totdat Gabriels de VU in ruilde voor VLD.  In 1994 ben ik gestopt met de politiek.   Ik ben altijd heel graag schepen geweest, maar de laatste paar jaar van mijn mandaat zijn er dingen gebeurd zowel op politiek vlak als privé die me besloten om te stoppen.  En eerlijkheidshalve moet er bij gezegd dat op dat moment de verstandhouding met Gabriels zo ver zoek was dat er van een verdere samenwerking geen sprake meer kon zijn.

Lieze:  Ik heb van bompa zijn politieke carrière niet veel meegemaakt, ik was immers amper 4 jaar toen hij uit de politiek stapte.  Maar natuurlijk hoor je er nadien nog veel mensen over babbelen.  Papa (Bruno Dreezen, nvdr) is ook altijd politiek actief gebleven binnen de VU, en nadien bij  N-VA, als bestuurslid van de Breese afdeling.  Politiek heb ik met de paplepel binnen gekregen, kan je dus wel zeggen. 

Mario:  Jaak, wat vond je er van toen Lieze je vertelde dat ze in oktober zal opkomen als N-VA-kandidate bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Jaak:  Ik was heel erg trots natuurlijk, en qua partij kan ze geen betere keuze maken!  Maar aan de andere kant heb ik haar ook gezegd dat ze goed moet weten waar ze aan begint!  Als je je opdoet is dat voor 6 jaar, en niet alleen bij de verkiezingen.  Je moet goed naar de mensen luisteren,  je regelmatig overal laten zien, zodat de mensen je ook kunnen aanspreken over zaken die hun dwars zitten.

Lieze:  Jazeker!  Ik heb het daar ook uitgebreid over gehad met papa en Bart, mijn vriend.  Want in de politiek gaan zal natuurlijk wel wat van mijn vrije tijd opslorpen.  Maar ik wil er echt voor gaan!!

Als jonge Breeënaar zie je veel dingen die beter moeten.  Ik ben zelf jarenlang actief geweest bij de volleybal in Tongerlo, en merk dat er wel wat meer ondersteuning mag komen voor de zaalsporten, zeker als je hoort dat men de dienstverlening naar de clubs wil gaan afbouwen.  Sportclubs hebben het sowieso al moeilijk om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, voldoende vrijwilligers te vinden enz…  Ik wil binnen BROS mijn schouders helpen zetten onder een degelijk sportbeleid, met oog voor de ondersteuning van de sportclubs bij hun vrijwilligersbeleid, maar ook samen met BROS bekijken welke opleidingen we kunnen aanbieden voor sportclubs die bijvoorbeeld  overwegen om in een vzw-statuut te stappen…

Mario:  Je bent 22, nog een jongere dus, wat vind je van het Breese jeugdbeleid?

Lieze :  Jeugdbeleid is in mijn ogen zo veel meer dan zeggen dat de jeugd haar ding moet kunnen doen ‘onder de kerktoren’, zoals we dat regelmatig lazen in de visieteksten van het stadsbestuur.    Jeugdbeleid moet opgezet worden samen met de jeugd, met respect voor de inbreng, van bijvoorbeeld de jeugdraad.  Jongeren uit Tongerlo of Opitter moeten heel Bree doorkruisen vooraleer ze bij het jeugdhuis geraken met de fiets.  We zouden jongeren meer kunnen stimuleren om zelf initiatieven te nemen, optredens, enz… Als stadsbestuur moeten we meer communiceren wat mogelijk is, welke lokalen daarvoor kunnen gehuurd worden, op welke subsidies je beroep kan doen enz…

Maar uiteraard al jong-volwassene maak ik me ook zorgen over betaalbaar wonen in je eigen gemeente, wat dezer dagen zeker niet vanzelfsprekend meer is.  Zo wil ik een lans breken voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen!

Mario:  En wat is je ambitie, politiek gezien?

Lieze:  We willen met BROS de huidige meerderheid breken, en mee beleid voeren, en om dat doel te bereiken wil ik mijn steentje bijdragen!

Mario:  Jaak, heb je tot slot nog goede raad voor Lieze?

Jaak:  Hard werken, goed naar de mensen luisteren en onder de mensen komen zodat je weet wat er allemaal leeft, en dat de volledige 6 jaar dat je verkozen bent!  En niet alleen de laatste paar maanden voor de verkiezingen, zoals dat zo vaak gebeurt.

Mario:  En natuurlijk kan Lieze altijd bij u terecht voor goede raad.

Jaak:  Natuurlijk!  Ook al is er het één en ander veranderd in de politiek de laatste jaren, ik heb er toch lang genoeg ingezeten om haar zo nu en dan goede tips te kunnen geven (lacht)

Lieze:  Awel bompa, daar hou ik u aan!

Mario:  Allebei bedankt voor het interview en veel succes in oktober!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is