N-VA Bree trekt met eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen

Op 9 september 2017
N-VA Bree trekt met eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen

N-VA Bree trekt met eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen

N-VA Bree maakt ondertussen al 17 jaar deel uit van het kartel BROS (Breese Open

Samenwerking).

Sindsdien werd N-VA Bree gestaag versterkt. De mandatarissen konden ervaring opdoen in

uitvoerende mandaten (2 schepenen, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de

raad van bestuur van welzijnscampus De Gerkenberg, OCMW-raadslid). Maar ook als partij

groeide N-VA Bree door nieuwe mensen aan te trekken in bestuursfuncties wier ervaring en

standpunten een versterking en verrijking vormen voor de dagelijkse werking.

Na een grondige interne evaluatie is N-VA Bree ervan overtuigd dat ze klaar zijn om op eigen

kracht naar de kiezer te trekken.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is