N-VA-lid bijt van zich af in provincieraad: "Bourgeois geen boeman"

Op 24 november 2010

Katja Verheyen, N-VA

“Jullie hebben kosten noch moeite gespaard om Geert Bourgeois zwart te maken als grote boeman die op het punt staat om de provincies af te schaffen, terwijl er van ‘afschaffen’ geen sprake is”, zei Verheyen.

“Wij willen ook wel eens weten wat uw media-mix over de afschaffing van de provincies de Limburgse belastingbetaler heeft gekost. Wij gaan hier een schriftelijke vraag over stellen. Wij vinden dat de deputatie zich moet kunnen vinden in de uitgangspunten van het groenboek. Namelijk dat geen twee niveaus met dezelfde dingen bezig zouden mogen zijn.”

Verheyen vroeg zich ook af of de gedeputeerden vrezen om bepaalde privileges te verliezen. “Bent u bang dat u uw getrouwen straks niet meer kan laten doorstromen naar vetbetaalde sleutelfuncties in de provinciale instellingen?”

Sven Lieten, sp.a

Sven Lieten startte zijn betoog als een begrafenis. Hij toonde allerlei beelden van Limburgse projecten en sprak de zaal na het uitblazen van een kaars toe met ‘waarde parochianen’. Van overleg met ‘Brussel’ over het groenboek was volgens hem geen sprake.

“We denken dat Bourgeois eigenlijk geen dialoog, laat staan tegenspraak wil hebben. Vlaanderen heeft in dat groenboek trouwens de werking van de eigen gedecentraliseerde diensten niet in vraag gesteld.” Lieten wilde Bourgeois trouwens ook bedanken. “Want de laatste dagen is het hier vaak gegaan over het Limburggevoel.”

Marc Hoogmartens, CD&V

CD&V is wel een beetje voorstander van het groenboek van Bourgeois. “De uitgangspunten zijn goed, maar er moet nog een dialoog komen tussen Vlaanderen, provincie en gemeenten. Want in zijn huidige vorm is het groenboek een gemiste kans, het is geen leidraad voor een open en eerlijk debat. Een beperking van het beleid tot twee bestuursniveaus kan een stimulans zijn. Maar het mag niet uitgroeien tot een fetisj.”

Edith Bijnen, Open Vld

Over het afstoten van bepaalde bevoegdheden valt er volgens de Open Vld wel te praten. “Behoren veiligheid, sommige onderdelen van welzijn, jeugd of sport tot onze kerntaken?”

Maar als er bevoegdheden verdwijnen, moeten er ook andere in de plaats komen. “We denken daarbij aan het zelf aantrekken van internationale investeerders én aan bevoegdheden die nu in talloze intercommunales zitten.”

Wim De Meester, VB

Wim De Meester moest het einde van zijn toespraak houden in een leeglopende zaal. Toen hij moest afronden van de voorzitter, zat hij nog maar halfweg zijn 10 uitgetikte vellen papier. Hij deed gewoon door. Over het groenboek zei hij nauwelijks iets, wel had hij zoals gebruikelijk kritiek op de federale overheid en op de uitgaven in de media.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is