Katja Verheyen

Schepen
 • Welzijn
 • Wonen

Algemeen

 • bestuurslid N-VA afdeling Bree
 • bestuurslid Jong N-VA Limburg (tot 2008)
 • provincieraadslid N-VA fractie (januari 2009 - juni 2019)
 • Vlaams Volksvertegenwoordiger (sinds juni 2019)
  • Vast lid commissie welzijn, gezin, volksgezondheid en armoede
  • Vast lid commissie bestrijding van gewelddadige radicalisering
  • Vast lid en ondervoorzitter commissie wonen en onroerend erfgoed
  • www.katjaverheyen.be