Katja Verheyen

Schepen
  • Welzijn
  • Wonen

Algemeen

  • bestuurslid N-VA afdeling Bree
  • bestuurslid Jong N-VA Limburg (tot 2008)
  • provincieraadslid N-VA fractie (sinds januari 2009)