Mario Knippenberg

Eerste schepen

Ruimtelijke ordening

 • Mobiliteit
 • Jeugd
 • Internationale samenwerking

Gedeelde bevoegdheden met de burgemeester

 • Personeel
 • Communicatie
 • Verkiezingen

Gedeelde bevoegdheden met schepen Jo Vandersteegen

 • Milieu

Algemeen

 • gemeenteraadslid sinds 2007
 • bestuurslid AGB Bree sinds 2007
 • waarnemend voorzitter N-VA Limburg juni 2010 –september 2010
 • ondervoorzitter N-VA Limburg 2008 – 2010
 • lid partijbestuur N-VA juni 2010 – september 2010
 • lid partijraad N-VA 2008 – 2010
 • bestuurslid N-VA afdeling Bree 2007 – heden·
 • lid verzoenings- en tuchtcommissie N-VA 2008 –2010
 • arrondissementeel bestuurslid N-VA 2008 – 2010

   

Nieuws