Mario Knippenberg

Eerste schepen
 • Ruimtelijke ordening
 • Jeugd
 • Woonbeleid
 • Ontwikkelingssamenwerking

Gedeelde bevoegdheden met de burgemeester

 • Info (inclusief E-government)
 • Personeel
 • Scholen en onderwijs
 • Patrimonium beheer
 • Acquisitiebeleid

Algemeen

 • gemeenteraadslid sinds 2007
 • bestuurslid AGB Bree sinds 2007
 • waarnemend voorzitter N-VA Limburg juni 2010 –september 2010
 • ondervoorzitter N-VA Limburg 2008 – 2010
 • lid partijbestuur N-VA juni 2010 – september 2010
 • lid partijraad N-VA 2008 – 2010
 • bestuurslid N-VA afdeling Bree 2007 – heden·
 • lid verzoenings- en tuchtcommissie N-VA 2008 –2010
 • arrondissementeel bestuurslid N-VA 2008 – 2010