Correcte feiten !

Op 5 november 2019
Fontein

Afgelopen gemeenteraad blonk de fractie Verjonging nogmaals uit in plat populisme.   
N-VA-schepenen Knippenberg en Cober werd verweten de Verzusteringsfontein op het Stadsplein zonder de nodige vergunningen te hebben laten afbreken, en dus een bouwmisdrijf te hebben begaan.

Omdat de waarheid ook haar rechten heeft verwijzen we u graag naar de wetgeving terzake die duidelijk en onomwonden stelt dat er geen sloopvergunning vereist is, en dat de geviseerde schepenen, en bij uitbreiding het stadsbestuur correct hebben gehandeld.
In het uitvoeringsbesluit tot bepaling van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is leest u ongetwijfeld andere dingen  dan door Verjonging-raadslid Sietse Wils opgeworpen werden tijdens afgelopen gemeenteraad. Voor de volledigheid kan hier dit uitvoeringsbesluit worden nagelezen: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1019375&datum=&geannoteerd=false&print=false

Art. 11.2. stelt: “Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor door de overheid of in opdracht van de overheid geplaatste standbeelden, gedenktekens en andere artistieke werken.” De fontein valt hieronder als artistiek werk.

Art. 13.1. stelt: “Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het slopen of verwijderen van installaties of constructies die vallen onder de bepalingen van dit besluit.”

Bijgevolg is het verwijderen van de fontein vrijgesteld van omgevingsvergunning.

Ook is het verharden van de vrijgekomen ruimte met klinkers vrijgesteld, gelet op art. 10, stellende:

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de uitvoering van de volgende handelingen op openbaar domein of op een terrein dat na de handelingen tot het openbaar domein zal behoren :

1° de aanleg van verhardingen waarvan de oppervlakte 300 vierkante meter of minder bedraagt, met een reliëfwijziging van minder dan 50 cm; …”

Wij betreuren ten zeerste de ongegronde drieste persoonlijke aanvallen en leugens van de fractie Verjonging aan het adres van onze schepenen Mario Knippenberg en Rudi Cober.  Zoals reeds eerder gesteld is de verwijdering van de fontein en de tijdelijke opslag ervan op de technische dienst van de stad Bree ingegeven door de op til zijnde herinrichtingswerken van Bree-centrum.  

Er werd door het stadsbestuur resoluut gekozen voor meer parkeercomfort voor de klanten van de Breese middenstand, bezoekers aan Bree-centrum, en personen die werkzaam zijn in Bree-centrum tijdens de werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is